teisipäev, oktoober 12, 2021

moldova - gaas.
euroopa - gaas. 
ukraina - gaas.
georgia, osseetia, tšetšeenia... blaah.
talve gaasiarved siin samal maal.